โปรแกรมทัวร์

www.fantasticsimilan.com

เดย์ทริป เกาะสุรินทร์

ข้อมูลทัวร์

หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วยเกาะสุรินทร์เหนือ และ เกาะสุรินทร์ได้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหมู่เกาะที่เหมาะกับการดำน้ำตื้นมากที่สุด เนื่องจากมีปะการังน้ำตื้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับน้ำทะเลใสสีฟ้าและสีเขียวมรกต ที่คอยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการดำน้ำชมปะการังหลั่งไหลมาที่นี่ อีกทั้งหมู่เกาะสุรินทร์ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวมอแกน ที่เคยล่องเรือไปในทะเลจนได้ฉายาว่า sea gypsy

โปรแกรมทัวร์

08.00

ทีมงาน Fantastic พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ท่าเรือ ลูกค้าทุกท่านเช็กอิน และรับประทานอาหารเช้า และเลือกอุปกรณ์ดำน้ำ

09.00

ออกเดินทางออกจากท่าเรือ เดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์

10.20

เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด และเดินทางสู่หมู่บ้านมอแกน ชมวิถึชีวิตบ้านเรือ และอุดหนุนของที่ระลึกจากฝีมือชาวบ้าน

12.00

รับประทานอาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ เซ็ตอาหารไทย พร้อมเครื่องดื่มและผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30

เดินทางไปยังจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 2 ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน

14.30

ดำน้ำจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า

15.30

เดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือ

17.00

เดินทางถึงท่าเรือ Fantastic

Please Note: งดการให้บริการ - คนท้อง - ผู้สูงอายุ เกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป - ผู้มีโรคหัวใจ / กระดูก / มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

ราคาทัวร์

เดย์ทริปเกาะสุรินทร์
Adult 2,600 baht Child 2,000 baht.

เงื่อนไข

  • รถรับส่ง ไป-กลับ ท่าเรือ โรงแรม (เขาหลัก และ ภูเก็ต)
  • เรือสปีดโบ้ท ไป-กลับ
  • อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
  • ผลไม้ และเครื่องดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก, ท่อหายใจ, ตีนกบ และเสื้อชูชีพ)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ
  • ไกด์นำเที่ยว

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

แว่นกันแดด, หมวก, ครีมกันแดด , กล้อง, ผ้าเช็ดตัว และ เสื้อแขนยาว

จองทัวร์

วันที่เดินทาง
จำนวนผู้ใหญ่
จำนวนเด็ก
เลือกทริป
All the fields are required